Okul Sosyal Hizmeti Derken Yeni Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

10 Kasım 2017 tarihinde  resmi gazetede yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği“nde sadece sosyal çalışmacı tanımı yapılmasına rağmen daha önce yayınlanan ve yürürlükte olan 2001 tarihli “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği“nde Sosyal Çalışmacının Görevleri de ayrıca yer alıyordu. Bu yönetmelikte ise görev tanımları yer almamakta, kaldırılmış, hatta sosyal çalışmacıya daha az atıfta bulunulmaktadır.

Yeni Yönetmelikte Bazı Önemli Maddeler

1)Yeni yönetmelikte danışmanlık ibaresi kaldırılarak rehberlik daha ön planda tutulmuş, “Rehberlik öğretmeninin görevleri ve sorumlulukları” arasından şu ibare de yer almaktadır: Madde 23 j) Görev alanı ile ilgili gerekli görülen durumlarda rehberlik ve araştırma merkezinde görevli en az iki öğretmen ile birlikte aile ziyaretleri yapar.

2)Yine yeni yönetmelikte Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri” tanımlanmış, ancak buradaki ekip içerisinde sosyal çalışmacıların olabileceğine dair bir ibare yer almamaktadır.
3)Madde6 c) Kişisel/Sosyal rehberlik: Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal gelişimini desteklemek amacıyla kendini tanıması; karar verme ve problem çözme gibi sosyal beceriler ile yaşam becerilerini geliştirmesi ve sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için bireye ve ailesine sunulan hizmettir.  Kişisel/ Sosyal rehberlik tanımlanmış.
4) Danışmanlık tedbiri uygulamalarında ise rehberlik öğretmeninin sorumlu olduğu, ilgili kolluk birimleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla iş birliği yapılacağı belirtilmektedir. 
 
5) Aile rehberliği tanımlaması yapılmış, bu hizmetin rehber öğretmenler tarafından planlanacağı belirtilmiş, aile rehberliğinin aile görüşmeleri aile ziyaretleri, aile eğitimleri ve çocuğun ihtiyaçlarına yönelik müdahale programlarını kapsadığı ifade edilmiştir. Aile ziyaretleri yine burada da yer almıştır.

Kısa Bir Değerlendirme

“Yönetmelikte sosyal çalışmacı tanımlaması yapılmasına rağmen mesleki çalışma alanımıza giren birçok noktada sosyal çalışmaya/sosyal hizmete yer verilmemiş, verilen hizmetler yine bireysel odakta ve çevresi içindeki  birey anlayışının dışında.  Okul sosyal hizmeti kapsamında değerlendirilebilecek bir çok hizmet olmasına rağmen böyle bir ibareye rastlamak mümkün değil.”

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin İlgili Yönetmelikle İlgili Açıklaması

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı Bülent KARAKUŞ‘un açıklamaları ise şöyle:

Değerli meslektaşlarım bugün (10 Kasım 2017 tarih ve 30236 sayılı) resmi gazetede yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği”nde yine çok sınırlı (sadece 2 kez) sosyal çalışmacı ve sosyal hizmet ibaresi geçmiştir. Yönetmelikte yine sınırlandırılmış olarak da olsa Sosyal Çalışmacı tanımı yapılmasına rağmen, Sosyal Çalışmacının görevleri bu kez yer almamıştır. Ayrıca okul sosyal hizmet uzmanı beklentimize karşın okullarda Sosyal Çalışmacıya yer verilmesi gibi konulara hiç değinilmemiş, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde de ancak “gerektiğinde” Sosyal çalışmacı görevlendirilebileceğine yer verilmiştir. Önceki yönetmelikte ise “yeterli sayıda” olacağı belirtiliyordu.

      Daha önce yayınlanan ve bugüne kadar yürürlükte olan 2001 tarihli “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği”nde en azından Sosyal Çalışmacının Görevleri de ayrıca yer almaktaydı. Bu yönetmelikte ise görev tanımları kaldırılmış ve sosyal çalışmacıya çok daha az yer verilerek mesleğimiz açısından kayıplar yaşanmıştır. Yönetmelikte mesleki çalışma alanımıza giren birçok konuda mesleğimize hiç yer verilmemiş, okul sosyal hizmeti kapsamında değerlendirilebilecek hizmetlere de yine yer verilmemiştir. Derneğimizin süreç içindeki tüm girişimleri ve iyi niyetli işbirliğine açık yaklaşımının (bu çalışmalara tekrar girmeyeceğim, yeni dernek yönetimimiz gerek görürse paylaşacaktır) maalesef MEB tarafından karşılıksız kaldığı ve işbirliğine kapalı, Tekçi bir yaklaşımla hazırlanan yönetmeliğin çocuk-aile-okul bütünlüğünde ve eğitim sürecinde yaşanan sorunların çözümünde zafiyet yaratacağı açıktır.

      Derneğimizin konuyla ilgili gerekli girişimlerde bulunup, hak arama yollarını kullanacağına olan inancımla, MEB’in bu yanlıştan dönmesini, RAM’larda Sosyal Çalışmacıların görev alanlarını daraltmak yerine, meslekler arası işbirliği ve işbölümüne dayalı olarak daha fazla geç kalmadan Okul Sosyal Hizmetini de biran önce başlatarak, ülkemizin hakettiği çocuklarımızın yararına çağdaş ve nitelikli bir eğitim sistemi hizmetlerinin verilmesini umuyorum.

Yeni ve Eski Yönetmelikler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: