Türkiye’de Çocuk Gelinler

65

Çocuk yaşta evlendirilmiş veya evlendirilmek zorunda bırakılmış çocuklar için,ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin yanı sıra ülkelerin anayasalarındaki maddelerde çocuk yararına oluşturulmuş temel hakları gözardı etmeleri de sorunları beraberinde getirmektedir.Hakların,toplumun kendi içinde normalleştirilmiş olan cinsiyetçiliği görmemeleri,eğitim sisteminin yetersizliğinin kanıtıdır.Onun yanı sıra din psikoloji üzerinden kız çocuklarının ergenliğe girdiği andan itibaren sadece hayat veren yani anne olma özelliğinden beslenilmiştir. Kadının yararının doğurganlığının dışında kabul görülmemesi,bu yüzden kadınların erken bir şekilde evlendirilip erkeklerin cinsel hazzını gerçekleştiren ve soyun devamı olarak görülmesine neden olmaktadır.Bu nedenlerin temelininde şüphesiz cinsel eğitim yetersizliği de yer almaktadır.Çıkar elde etmek adına kan bağı ile bağlanarak toprakları birleştirme,ekonomik şartların gelişmesine fırsat doğuracağından toprak ağaları,toplumun en gözde tutulur grubu olmuştur.Bu da beraberinde çocuk yaştaki kız çocuklarının yaşlı bireylerle evlenmesini meşru kılmıştır.Daha sonrasında kız çocuklarının eğitim hakkının elinden alınıp evliliğe hazır olmadığı halde evlendirildikleri için fiziksel,psikolojik,ruhsal olmak üzere çeşitli   rahatsızlıkları  beraberinde getirmektedirler. Otomatikman çocuğun sağlığına zarar vererek çocuğun sosyal haklarından biri olan sağlık hakkının da elinden alınmasına fırsat verilmiştir.Bu şekilde çocukların sosyal haklarını hiçe sayarak evlendirip anne yaptığımız bu çocuklar,toplumun süre gelen nefret,şiddet,cinsiyetçilik ve çeşitli sorunların döngüsünün devam etmesini sağlayacaktır.Çünkü sağlığını elinden aldığımız genç anneler,verimsiz bir ebeveyn olarak karşımıza çıkacaklar. Dolayısıyla kendi çocuklarına da sağlıksız bir süreç başlatmaları kaçınılmaz olacaktır.Bu yüzden sorunlar olmadan önce devletin koruyucu ve önleyici hizmetleri arasında çocuklara yönelik politikalar oluşturulmalıdır.Sistemli bir yapıya dönüştürülmesi için de devlet eliyle zorunlu takip edilmesi gereken denetimler arttırılmalıdır.Bu şekilde çocuk haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: