Afyon ASDEP İLANI

ASDEP KAPSAMINDA PERSONEL ALIM İLANI

AFYONKARAHİSAR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE (ASDEP)-DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.

GENEL BİLGİLER 

Aile ve Sosyal Politikalar Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 14 Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.

Başvurular 28 Mart – 08 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomanın aslı veya tasdikli sureti ve KPSS sonuç belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Alınacak personeller İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilecekleri Sosyal Hizmet Merkezinde çalıştırılacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI 

1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri, Sosyoloji bölümleri (tercihen örgün eğitim)mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9) ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve ya 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız….

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: