Antalya ASDEP İlanı

ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla istihdam süreci başlatılmıştır. ASDEP Görevlileri;

1- Sosyal Hizmet
2- Psikoloji
3- Sosyoloji
4- Çocuk Gelişimi
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
6- Aile ve Tüketici Bilimleri

bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.

Antalya için istihdam sayısı ; 18 (Kepez SHM) + 6 (Alanya SHM) olmak üzere toplam 24 istihdam gerçekleştirilecektir.

Bunların Kadın ve Erkek eşit sayılarda olma planı ön çalışma dahilinde olmakla beraber bu durum daha sonra netleşecektir. Yapılacak tüm mülakatlar sonrası 24 asil + 12 yedek olmak üzere tüm adaylar arasından 36 başvuru istihdam işlemine tabii tutulacak, asil adaylardan işlemini tamamlamayan veya iptal edenlerin yerine yedeklerden alımlar yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI , İSTENEN BELGELER ve YERİ 
1)       Türk vatandaşı olmak,
2)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)       Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)       Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)       657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)       Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)       Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)       ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Formu (Aşağıdaki Link üzerinden veya İl Müdürlüğümüz ile Sosyal Hizmet Merkezlerimizden alınabilir) TIKLAYINIZ
2-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-      Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
4-      En az Lisans Diploma fotokopisi
5-      KPSS Sonuç belgesi
6-      CV – Özgeçmiş

BAŞVURU YERİ

* Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 28.03.2016 Pazartesi tarihinden itibaren – 11 Nisan 2016 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin bulunduğu kapalı dosya  ile İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta veya 2. şahıslar v.b. biçimdeki başvurular kabul edilmeyecektir.

Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon : 0 (242) 243 44 75
Faks      : 0 (242) 243 44 77
Adres    : Kültür Mah. 3815 Sok. No:5 Kepez / ANTALYA
E-mail   : [email protected]

ASDEP BAŞVURU FORMU PDF 
ASDEP BAŞVURU FORMU EXCEL 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: