ASDEP 2017 Ankara İlanı

Danışma Yönlendirme Elemanı/ ASDEP Görevlisi Başvuruları Başladı

Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarda Çalıştırılmak Üzere Toplamda 58 Danışma Yönlendirme Elemanı/ ASDEP Görevlisi Alınacaktır.
Başvurular 10.04.2017-28.04.2017 tarihleri arasında olup, mesai bitimine kadardır.
GENEL BİLGİLER
Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
1)Türk vatandaşı olmak,
2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6) Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyete bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan,
7) Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9) ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (Lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Diploma Fotokopisi
2-Kimlik Fotokopisi
3-KPSS Sonuç Belgesi
4-Askerlik Durum Belgesi
5-Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden Alınabilir)
6- Vesikalık fotoğraf (2 adet)
7-Adli sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
8-CV

NOT: Başvurular şahsen olup aps vs. kabul edilmemektedir. İstenen belgeler mavi yarım kapak dosya içerisinde sıralı olarak süresinin son günü mesai bitimine kadar Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen teslim edilecektir.
http://ankara.aile.gov.tr/data/58eb4748290eac1bc45d37ed/ASDEP FORMU.docx

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: