ASDEP BAYBURT İLANI

662

Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.

Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.

4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5nci maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 4 (Dört) Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:


 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
 • Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 • Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 • ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, aşağıda listelenen belgelerin aslı ile birlikte Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Mezuniyet belgesi
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Başvuru Formu

http://bayburt.aile.gov.tr/data/56f3d432369dc514fc968eac/BAYBURT asdep (3).docx

Ön Başvurular, 01 Nisan 2016 tarihinde başlayacak olup son başvuru tarihi 22 Nisan 2016 mesai saati bitimine kadardır.

BAŞVURU YERİ:
Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Şeyh Hayran Mah Osman Okutmuş Caddesi
Valilik Ek Binası Kat:3
69500 Merkez/BAYBURT

BAŞVURU LİNKİ: http://bayburt.aile.gov.tr/haberler/bayburt-aile-ve-sosyal-politikalar-il-mudurlugunce-aile-sosyal-destek-programi-kapsaminda-ozel-hizmet-alimi-yolu-ile-danisma-yonlendirmeasdep-gorevlisi-alimi-yapilacaktir
Telefon : 0 (458) 211 46 01                        Faks        : 0 (458) 211 84 90
E-posta adresi :bayburt@aile.gov.tr        

Puan:
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: