ASDEP ELAZIĞ İLANI

ASDEP PERSONEL ALIM ŞARTLARI VE BAŞVURU YERİ

ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla istihdam süreci başlatılmıştır.

ASDEP Görevlileri;
1- Sosyal Hizmetler
2- Psikoloji
3- Sosyoloji
4- Çocuk Gelişimi
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
6- Aile ve Tüketici Bilimleri

bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday  içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.

Elazığ için istihdam sayısı  12 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI , İSTENEN BELGELER ve YERİ 


1)       Türk vatandaşı olmak,

2)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3)       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4)       Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,

5)       Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

6)       657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,

7)       Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,

8)       Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

9)       ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

10) Son 6 ay içinde Elazığ ilinde ikamet etmiş olmak.

NOT: 15.04.2015 tarihinde ihale yapılacak, ihaleyi alan firma belirlendikten sonra firma aracılığıyla İŞ-KUR Müdürlüğü üzerinden müracaatlar alınacaktır. Bu müraccatlardan 48 kişi puan sıralamasına göre belirlendikten sonra mülakat yolu ile 12 kişi asil 6 kişi yedek olarak belirlenecektir.

İLAN LİNKİ: http://elazig.aile.gov.tr/duyurular/onemli-asdep-personel-alim-sartlari-ve-basvuru-yeri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: