ASDEP ERZİNCAN İLANI

ERZİNCAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP)” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.

ERZİNCAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI ”  (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.
GENEL BİLGİLER 

Aile ve Sosyal Politikalar Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 4 Danışma-Yönlendirme (ASDEP ) Elemanı alımı yapılacaktır.
  ( 2 Bayan +2 Erkek )  Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme ( ASDEP ) Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
Başvurular 21 Mart -15  Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi ve KPSS Sonuç Belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Erzincan  İl Müdürlüğüne doğrudan başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI 


1)Türk vatandaşı olmak,
2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve ya 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

 

İLAN LİNKİ: http://erzincan.aile.gov.tr/duyurular/erzincan-ai%CC%87le-ve-sosyal-poli%CC%87ti%CC%87kalar-i%CC%87l-mudurlugunce-ai%CC%87le-sosyal-destek-programi-asdep-kapsaminda-ozel-hi%CC%87zmet-alimi-yolu-i%CC%87le-danisma-yonlendi%CC%87rme-personeli%CC%87-alimi-yapilacaktir

             Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon  : 0446 214 38 4
Faks      : 0446 214 8005
                                                                Adres     : İnönü Mahallesi 14. Sokak Eski Adliye Binası Kat 5
E-posta : [email protected]
Başvuru Formu İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız 

http://erzincan.aile.gov.tr/data/56eff25f369dc5890c5379f3/buyuk/asdep-form.jpg

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: