ASDEP HAKKARİ İLANI

971

ASDEP DUYURUSU

Aile Sosyal Destek Programı  (ASDEP) Kapsamında, Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı; Hakkari Merkez ve Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevlendirilmek üzere,  nitelikleri aşağıda belirtilen toplam 16 (Onaltı)  Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi, hizmet alımı yolu ile çalıştırılacaktır.
Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi olarak çalıştırılacak personelin nitelikleri:
1.            Türk vatandaşı olan,
2.            Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
3.            Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin   güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
4.            Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
5.            Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
6.            657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
7.            Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
8.            Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
9.            ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan,
Müracaat edecek kişilerin 04-15/04/2016 tarihleri arasında (Diploma, KPSS P3 puan çıktısı ve başvuru formu ile birlikte) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
NOT: Başvuru formu İl Müdürlüğü’nde temin edilecektir.

İLAN LİNKİ: http://hakkari.aile.gov.tr/haberler/asdep-duyurusu

Puan:
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: