ASDEP KONYA İLANI

”AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI”(ASDEP GÖREVLİSİ/DANIŞMA -YÖNLENDİRME PERSONELİ) KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI

KONYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE ASDEP GÖREVLİSİ/DANIŞMA -YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.

GENEL BİLGİLER 

Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere özel hizmet alımı yoluyla 50 ASDEP Görevlisi/Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır. Ön başvurular 28 Mart – 22 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, istenen belgeler ile beraber Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Meram Sosyal Hizmet Merkezine doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
1- Kimlik Fotokopisi
2- Diploma Fotokopisi
3- KPSS Sonuç Belgesi
4- İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)
5- Ehliyet Fotokopisi (tercihen)
6- Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
7- Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)
8- Sağlık raporu (aile hekimliğinden alınabilir)
9- Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURU ŞARTLARI
1-) Türk vatandaşı olmak,
2-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4-) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5-) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7-) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
😎 Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9-) ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
10-) İl Müdürlüğümüze bağlı sosyal hizmet merkezlerinde ASDEP görevlisi / Danışma Yönlendirme Personeli olarak çalışmak için başvuracakların son 6 ay içerisinde Konya ilinde veya bağlı ilçelerinde ikamet etmesi şarttır.
İLAN LİNKİ: http://konya.aile.gov.tr/duyurular/aile-sosyal-destek-programiasdep-gorevli%CC%87si%CC%87danisma-yonlendi%CC%87rme-personeli%CC%87-kapsaminda-personel-alimi 
BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  
Meram Sosyal Hizmet Merkezi:                    Aksinne mah. Pirebi Sok. No:14 Meram / KONYA
Telefon :0332 322 76 69-76 67                    Faks  :  0332 322 4959       E-posta  :[email protected]tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: