ASDEP RİZE İLANI – 20 KONTENJAN

BAŞVURU ŞARTLARI
1.Türk vatandaşı olmak,
2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5.Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7.Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8-a)Sosyal Hizmet,
8-b)Psikoloji, Sosyoloji,
8-c)Çocuk Gelişimi,
8-d)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
8-e)Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9.ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
    Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların 15.04.2016 tarihi mesai bitimine kadar (08:00-17:00) İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine istenilen belgelerle beraber şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta veya 2. şahıslar v.b. biçimdeki başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler ;
1-Başvuru Formu (Link üzerinden veya İl Müdürlüğümüzden alınabilir) TIKLAYINIZ
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)
3-Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir , resmi kurumlar için ibaresi yer alması gerekmektedir.)
4-En az Lisans Diploma fotokopisi (Belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)
5-KPSS Sonuç belgesi
6-İkametgah belgesi
7-Sağlık Raporu (Aile Hekimlerinden Alınabilir)

BAŞVURU BİRİMİ

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Binası ASDEP Başvuru Birimi

Adres      : Hamidiye Mah.Deniz Cad.No:14 Eski Gündoğdu Belediye Binası Kat:3
Gündoğdu/Rize
Telefon    : 0464 213 04 04
: 0464 213 04 05

MÜLAKAT TARİHİ
   Yükleyici firma  ile yapılacak sözleşmeden sonra başvuru yapan adaylara il müdürlüğümüz web sitesinden ve sms yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

İLAN LİNKİ: http://rize.aile.gov.tr/haberler/asdep-personel-alimi-basvuru-ilani

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: