ASDEP ZONGULDAK İLANI

933

ASDEP Görevlisi Özel Hizmet Alımı Duyurusu !

Aile ve bireylerinin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti,ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması,gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması,sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan Aile Sosyal Destek Programı’nı ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçirmek için ilimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi 8 personel istihdam edilecektir.

İşin hedeflenen takvimde gerçekleşmesi,muhtemel yüklenici firmanın personel temininde güçlükle karşılaşmaması ve işlerin hedeflenen tarihte başlaması amacıyla portföy çalışmasına teşkil edebilmek için 21.03.2016 – 04.04.2016 tarihleri arasında aşağıda başvuru şartlarına uygun başvuru alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1.Türk vatandaşı olmak,
2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5.Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7.Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8.Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9.ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
10.Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır)

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların 04.04.2016 tarihi mesai bitimine kadar Diploma Fotokopisi,KPSS Sonuç formu ve cv formunu doldurup mesai saatleri içerisinde İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Örnek CV için TIKLAYINIZ 

İLAN LİNKİ: http://zonguldak.aile.gov.tr/duyurular/asdep-gorevlisi-ozel-hizmet-alimi-duyurusu-
İletişim :

Telefon : 0 372 250 08 16 – 17
Faks :   0 372 250 08 20
Adres : Mithatpaşa Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:14 (Ticaret İşhanı )
Kat: 4   ZONGULDAK
E-posta : zonguldak@aile.gov.tr

Puan:
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: