Sınavsız Lisans Tamamlama !

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama çalışmaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 69. maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü uyarınca yapılmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Geçici 69 uncu maddeyi ekleyen 6569 sayılı Kanun 19/11/2014 tarihinde kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı, 19/11/2014 tarihinden önce sağlık alanındaki önlisans programlarından mezun olanları kapsamaktadır.

SOSYAL HİZMETE GEÇİŞ YAPABİLECEK BÖLÜMLER HANGİLERİDİR?

 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Ağız Diş Sağlığı
 • Diş Protez
 • Diş Protez Teknolojisi
 • Diş Protez Teknikerliği
 • Diş Teknik Sekreterliği
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sağlık Yönetimi
 • Hastane Yönetimi ve Organizasyon
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Ameliyathane Teknikerliği
 • Cerrahi Teknikerliği
 • Anestezi
 • Anestezi Teknikerliği
 • İlk ve Acil Yardım
 • Paramedik
 • Acil Bakım Teknikerliği
 • Ambulans ve Acil Bakım
 • Acil Yardım
 • Acil Yardım Teknikerliği
 • Acil Yardım Teknikleri
 • Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
 • Ambulans ve Acil Yardım
 • Otopsi Yardımcılığı
 • Adli Tıp
 • Adli Tıp Teknikerliği
 • Çevre
 • Çevre Sağlığı
 • Diyaliz
 • Eczane Hizmetleri
 • Eczane Teknikerliği
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • Yaşlı Bakımı
 • Yaşlı Hizmetleri ve Bakımı
 • Evde Hasta Bakımı

SOSYAL HİZMETE AYRILAN KONTENJAN NE KADAR?

Lisans tamamlama ile sosyal hizmet bölümüne 5 bin kişi alınacak olup kontenjanın yarısı Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programına, diğer yarısı da İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet Programına aittir.

Kontenjanlara göz atmak için tıklayınız

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 18/07/2016 (Saat:14:00) – 25/07/2016 (Saat:17:30) tarihleri arasında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız

 • Başvuru sırasında, adayların mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4’lük veya 5’lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenen “4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği” tablosunu esas almaları gerekmektedir.
 • Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

 • Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen puanlara göre sıralanarak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2015 yılında kayıt yaptıran adayların bu yıl başvurmaları halinde ise ön lisans not ortalamaları 1 ile çarpılarak yerleştirme işlemine alınacaktır.
 • Yerleştirme işlemleri adayların beyanı üzerinden yapıldığından, kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamalarının yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilerek kayıtları yapılacak, kendine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.
 • Sağlık alanında lisans tamamlama programları, her yıl katkı payı ve öğrenim ücretine ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararında yer almadığından adaylar söz konusu lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

Duyuru Sayfasına ulaşmak için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: