Sosyal Hizmet Bölümü Formasyon Alabilecek Bölümlere Dahil Edilmelidir

Sosyal hizmetler lisans diplomasına sahip biri MEB’de sosyal çalışmacı olarak istihdam edilmektedir. Bu kadrolar RAM’larda bulunmaktadır. Henüz KPSS sınavıyla alım yapılmamaktadır. MEB personeli olup aynı zamanda sosyal hizmetler lisans diplomasına sahip olanlardan zaman zaman yapılan unvan değişikliği sınavı ile alım yapılmaktadır. Yalova RAM ve Tarsus RAM’da sosyal çalışmacı olarak çalışan sosyal çalışmacılar bu şekilde atanmışlardır. Sosyal çalışmacılar RAM’larda rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunu rehber öğretmenlerle aynı işi yapmalarına rağmen rehber öğretmenler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfında yer alırken sosyal çalışmacılar Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında yer aldığı için ek ders ücretinden yararlanamamakta bu da maddi olarak hak kaybına uğramalarına neden olmaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunları da Aile ve Sosyal politikalar bakanlığında, Sağlık bakanlığında ve bölümün gerektirdiği diğer bakanlıklarda yer almaktadır ancak Milli Eğitim Bakanlığında çalışırken Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında yer alabilmektedirler. Sosyal hizmetler bölümü mezunu sosyal çalışmacıların da Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında yer alması bir hak bir zorunluluktur.

Milli Eğitim Bakanlığı devletlerin en önem verdiği bakanlıktır. Çünkü geleceği inşa etmek  bugünün çocuklarına iyi bir eğitim ve öğretim vermekten geçer. Bu yüzden de devletler en büyük yatırımlarını Milli Eğitim Bakanlığına yapmaktadır. Devletimiz de her yıl en büyük bütçesini Milli Eğitim Bakanlığına ayırmaktadır. Devlet kadrolarında da en çok istihdam edilen devlet memuru kadrosu öğretmenliktir.

Bilindiği gibi ülkemizde öğretmen olabilmek için Eğitim Fakültesi mezunu olmak ya da pedagojik formasyon almak gereklidir. Pedagojik formasyon alarak binlerce kişi öğretmen olarak atanmış halen de atanmaya devam etmektedir.

Formasyon alıp öğretmen olarak atanabilmek için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları,Atama ve Ders Okutma Esasları’nda belirttiği bölümlerden mezun olmak gereklidir.Örneğin sağlık bölümünden mezun olan Sağlık Bakanlığı kadrolarının temelini oluşturan aşağıdaki Tablo 1’deki bölümler formasyon alarak karşılarındaki derslere girmek üzere Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak çalışabilmektedir.

Sağlık Eğitim Enstitüsü Mezuniyet AlanıAtanabilecek Alan
İlkyardım ve Acil BakımAcil Sağlık Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Ana Çocuk SağlığıHemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Toplum SağlığıHemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetlerİ
Çevre SağlığıÇevre Sağlığı
AnestezİAnestezi ve Reanimasyon
RadyolojiRadyoloji
Tıbbi İstatistik ve BilgisayarSağlık Hizmetleri Sekreterliği
Tıbbi LaboratuvarTıbbi Laboratuvar
Medikal BakımHemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

 

Bu tablodan anlaşıldığı üzere sağlık bakanlığı ya da ilgili bakanlılarda SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI’nda yer alan bir personel formasyon alarak Milli Eğitim bakanlığında EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI’nda öğretmen olarak çalışabilmektedir.Sosyal çalışmacıların da formasyon alıp bu haktan yararlanması bir zorunluluktur.

2 üniversitede sosyal hizmetler bölümünü formasyon alabilecek bölümler arasına eklemiştir Ancak formasyon alsa dahi Talim ve Terbiye Kurulu 9 sayılı kurul kararında atamaya esas öğretmenlik alanlarına başvurabilecek bölümlerde yer almadığı için istihdam edilemeyecektir.

Başka hangi bölümler formasyon alarak öğretmen olabiliyor ve hangi dersleri okutabiliyor Tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo 2:formasyon alarak öğretmen olabilen bölümler ve okutabileceği dersler

Listenin tamamının olduğu Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı linki aşağıdadır.

http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201

Tüm bu bölümler pedagojik formasyon alabiliyorken sosyal hizmet bölümü mezunlarının bu listede olamaması bir haksızlıktır.Devlet kadrolarında az sayıda kontenjana sahip sosyal hizmet bölümü mezunlarının da pedagojik formasyon alarak bu listede yer almasını istemek binlerce sosyal hizmet bölümü mezunu öğrencilerinin hakkıdır.

Bu yazı sosyal medya hesabımıza yayınlanması ricası ile Ali İhsan Altuncu tarafından gönderilmiş ve kendisi tarafından kaleme alınmıştır. Teşekkürler.

2 YORUMLAR

  1. Formasyon açan üniversiteler var arkadaşlar 2 üniversitede gördüm.Ancak öğretmen olabilmek için Talim Terbiye Kurulunun 9 No’lu kararında öğretmen olarak atanabilecek branşların içerisinde sosyal hizmet bölümünün de olması lazım.Aksi takdirde alınan formasyon larla devlete öğretmen olarak atanamazsınız.Önemli olan Talim Terbiye Kurulunun sosyal hizmet bölümünü de formasyon alarak öğretmen olarak atanacak bölümlerin içine alması.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: