Avrupa Birliğine Göç ve Güvenlik Yaz Okulu

“AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇ VE GÜVENLİK” yaz okulu, Yard. Doç. Dr. Gökay ÖZERİM’in koordinatörlüğünde Yaşar Üniversitesi’nde yürütülen Jean Monnet Modülü projesi kapsamında gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgi aşağıda, poster ise ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
İZMİR AB BİLGİ MERKEZİ JEAN MONNET PROGRAMI
“AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇ VE GÜVENLİK”
SERTİFİKALI YAZ OKULU
http://migration-eu.yasar.edu.tr
Göç, hem Avrupa‘nın hem de Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğini belirleyen önemli bir gündem maddesine dönüşmüştür. Bu yaz okulunun amacı üniversite öğrencileri, sivil toplum temsilcileri, kamu ve özel kuruluş temsilcileri, medya çalışanları gibi farklı altyapılardan gelen ve göçle ilgilenen katılımcılara göçün Avrupa tarihi ve Avrupa bütünleşme sürecindeki yerine ve konunun farklı aktörlerce insani boyutu ile birlikte bir güvenlik konusu olarak ele alınışına dair bilgi sağlamaktır.
Başvuruların değerlendirilmesini takiben 20 katılımcı seçilecektir. Seçilen katılımcılar program kapsamında, ücret ödemeden yaz okulundan yararlanacaklardır.
Dersler, aşağıda belirtilen tarihlerde (haftada 2 gün, 4 hafta) Yaşar Üniversitesi (İzmir) kampüsünde gerçekleştirilecektir.
Sertifikaya hak kazanabilmek için derslerin en az %80’ine devam ve bitirme çalışmasının sunulması zorunluluğu bulunmaktadır. Kayıt olmaya hak kazanıp yaz okuluna başlayan ama devamsızlık dolayısıyla tamamlayamayan katılımcılardan burs miktarına denk ilgili ders ücretleri geri talep edilebilecektir.
Eğitim programı ve içeriği 5 AKTS eşdeğerindedir ve kredisi sertifikada belirtilecektir. Ancak lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin dersinin kredisinin tanınması, kurumlarının iç uygulamalarına ve ek taleplerine bağlıdır.
İçerik:
• Uluslararası Göç Kuramları ve Göç Terminolojisi
• Avrupa Tarihi ve Göç
• Avrupa Bütünleşme Sürecinde Göç
• Vatandaşlık, Kimlik, Devlet
• Göç ve Entegrasyon
• Güvenlik Çalışmaları ve Göç
• Siyasi Partiler, Popülizm ve Göç
• İnsan Hakları ve Göç
Başvuru kriterleri:
· Uluslararası Göç ve Avrupa Birliği konularında akademik veya idari olarak çalışmak ve/veya bu konularla ilgili olduğunu başvuru formunda belirtmek.
· Başvuru formunda tüm sorulara eksiksiz yanıt vermek.
· Toplam 42 saat, 7 günlük yaz okulu programına katılımı taahhüt etmek.
Kimler başvurabilir?:
Öğrenciler, genç araştırmacılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurumu çalışanları ve özel sektör çalışanları, medya temsilcileri.
Ders günleri:
29 Mayıs 2017
30 Mayıs 2017
5 Haziran 2017
6 Haziran 2017
12 Haziran 2017
13 Haziran 2017
20 Haziran 2017
Eğitim Ekibi:
Yard. Doç. Dr. Gökay ÖZERİM (Modül koordinatörü)
Prof. Dr. Aylin Güney
Prof. Dr. Murat Erdoğan (Misafir öğretim üyesi)
Yard. Doç. Dr. Ayselin Yıldız
Yard. Doç. Dr. Defne Günay
Son Başvuru Tarihi: 10.05.2017
Başvuru formuna ulaşmak için yandaki linke tıklayınız: Başvuru Formu
Başvuru sonuçları, son başvuru tarihini takiben 1 hafta içerisinde katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇ VE GÜVENLİK yaz okulu, Yard. Doç. Dr. Gökay ÖZERİM’in koordinatörlüğünde Yaşar Üniversitesi’nde yürütülen Jean Monnet Modülü projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.
İletişim: Yard. Doç. Dr. Gökay ÖZERİM [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: