Dünya Sosyal Hizmet Günü Mesajı SHUDER

90

DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜNDE YEŞİL YOKSULLUĞA DUR DİYORUZ!…

Dünya’da 1983 yılından beri her yıl Mart ayının 3. Salı günü Dünya Sosyal Hizmet Günü olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletlerin de bir partneri olan ve Derneğimizin de bağlı olduğu Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) 2012 yılından beri, Birleşmiş Milletler gündemine paralel olarak küresel gündemler belirlemektedir. Sosyal Hizmet ve Sosyal Kalkınma Ajandası olarak adlandırılan bu gündem; 2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da, “Topluluk ve Çevresel Sürdürülebilirliği Teşvik Etme” olarak belirlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonun tanımına göre; Çevresel Sürdürülebilirlik, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, insanların günlük ihtiyaçlarının temin edilmesi kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip olmasıdır.

Çünkü insan fizyolojik ihtiyaçlarını etkileşim içinde olduğu çevreden karşılar. Sosyal Hizmet ise sadece insan ve sosyal çevresi arasında ki etkileşimle ilgilenmez. İnsanın yaşadığı fiziksel çevrenin bir parçası olduğunu kabul eder.

Doğaya saygı ile öz saygının birbirini tamamladığını bilir.

İnsan hakları ve sosyal adaletin temel ilkeleri sosyal hizmetin temelini oluşturur.

Kaynakların adil dağıtılması için savunuculuk görevini üstlenir. Sosyal değişim yaratır.Bireyi özgürleştirir. Haksız politikalara karşı duruş sergiler…

Bugün tüm dünyada, Sosyal Hizmet Uzmanları, topluluk ve çevresel sürdürülebilirliği gündemlerine alarak, ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde, küresel ısınmaya karşı, çevresel sorunlarla başetme stratejilerini tartışarak, sosyal hizmet mesleğinin önemini anlatacaklar.

Bizler de bugünü, ülkemizde 23 Şubemizde ki üye meslektaşlarımızla birlikte çeşitli panel, konferans gibi etkinliklerle kutlayacağız.

KUTLUYORUZ!…

İnsan- Çevre ve Sosyal Hizmet ilişkisini tartışacağız…

Yeşil yoksulluğun- insan yoksulluğuna dönüşümünü konuşacağız…

Çünkü biz Sosyal Hizmet Uzmanları olarak biliyoruz ki;

İnsan- Çevre ve Sosyal Hizmet bir bütündür. Ayrı düşünülemez.

Çünkü çevresel sürdürülebilirliğin olmadığı, ekonomik kalkınma modeli insanlara zarar vermektedir. Bu bağlamda tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde çevresel sorunlarla karşı karşıyadır. Hava kirlenmekte, akciğer rahatsızlıklarına bağlı olarak insan ölümleri ve hastalıkları artmaktadır. Zeytinliklerin ve ormanların imara açılmasıyla birlikte; yükselen gökdelenler küresel ısınmaya neden olmakta, yaşam alanları yok edilmektedir.

Tarım alanlarının yok olması ve suyun kirlenmesi ile birlikte, doğal besin kaynakları yerini hormonlu ve sentetik ürünlere bırakmaktadır. Bu da daha çok açlık, hastalık ve ölüm getirmektedir.

Ayrıca tarım alanların yok olmasıyla; kırdan kente göç, işsizlik, işsizlikle birlikte mutlak yoksulluk ta artmaktadır.

Sanayileşme ile birlikte çevre sorunları had safhaya ulaşmıştır. Sanayi atıklarının denize ve nehirlere akıtılmasıyla birlikte, denizde ki canlılar hızla tükenmektedir. Bu durum ise besin kaynaklarının tükenmesinin yanında, denizden geçimini sağlayan insanların da yoksullaşarak işsiz kalmasına neden olmaktadır.

Nükleer enerji santrallerinin çevreye verdiği zararlarla birlikte, kanser ve genetik hastalıklarla mücadele eden insan sayısı ile birlikte ölümler de artmaktadır.

KAYITSIZ KALAMAYIZ!…

Biz Sosyal Hizmet Uzmanları olarak; “Dünya Sosyal Hizmet Gününü” bir mücadele günü olarak görüyor, insansız ve doğanın katledilmesine neden olan ekonomik kalkınma politikalarına karşı duruyoruz…

Çünkü insan yaşamını zenginleştiren bir ekonomik kalkınma programı ancak, çevresel sürdürülebilir bir kalkınma programı ile birlikte anlamlı ve yaşamsaldır.

Biz Sosyal Hizmet Uzmanları olarak; çevre aktivistleriyle birlikte,sürdürülebilir çevre programları ve politikaları geliştirerek, yeşil yoksulluğa karşı mücadele etmeyi mesleki ve insani bir sorumluluk ve görev olarak görüyoruz…

Biz Sosyal Hizmet Uzmanları olarak; Çevre Bakanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Belediyelerin Çevre Müdürlüklerinde, çevre dostu Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinde; istihdam edilmeyi toplum kalkınmasının ve sürdürülebilir yaşamın bir gereği olarak görüyoruz…

Öncelikle Sağlıklı İnsan- Sağlıklı Çevre ilkesinden hareketle;

Çocuklarımıza güvenli ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için;

GELİN HEP BİRLİKTE YEŞİL YOKSULLUĞA DUR DİYELİM!…

VE HEP BİRLİKTE NEFES ALALIM!…

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: