Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan Doktora Tezleri Sempozyumu’ düzenlemektedir.

Fakülte bünyesinde son iki yılda tamamlanan 83 adet doktora araştırmasından 41’inin sunulacağı Sempozyum sürecinde; ilgili alanlarda güncel literatürün takip edilebilmesi ve tartışmaların gerçekleştirilebilmesi için bir fırsat yaratılması hedeflenmektedir.

“M” Oturumları Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda “K” Oturumları K Salonu’nda düzenlenecektir.

M1 Oturumu,10:40-12:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. HATİCE AZİZE ERGENELİ

HALE MERİÇ KARABEKİR ÇOCUK REFAHI ALANINDA ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET UZMANLARININ SAVUNUCULUK UYGULAMALARI: BİR NİTELİKSEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. SUNAY İL
FİGEN PASLI CİNSEL İSTİSMARIN YASAL SÜRECİNİN, MARUZ KALANLAR, EBEVEYNLER VE PROFESYONELLER AÇISINDAN EKOLOJİK SİSTEM YAKLAŞIMINA GÖRE İNCELENMESİ Doç. Dr. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA
URAL NADİR ŞİDDETİN MAĞDURLARI VE TANIKLARI OLARAK KADINLARIN AİLE İÇİ ŞİDDET DENEYİMLERİ Prof. Dr. KASIM KARATAŞ
ANIL BOZ SEMERCİ SOSYAL DESTEK VE CİNSİYETE YÖNELİK KALIP YARGILARIN STRES VE İŞ AİLE ARASINDAKİ ÇATIŞMALARA ETKİSİ: KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Prof. Dr. HATİCE AZİZE ERGENELİ
K1 Oturumu, 10:40-12:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. YUSUF ÇELİK Danışman
MELTEM SAYGILI ÜÇ FARKLI PALYATİF BAKIM HİZMET MODELİNİN KANSERLİ HASTA-HASTAYA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MALİYET-ETKİNLİK ANALİZİ Prof. Dr. YUSUF ÇELİK
SİNAN BULUT AİLE HEKİMLERİNİN ZORUNLU SEVK ZİNCİRİ UYGULAMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. ÖZGÜR UĞURLUOĞLU
AHMET KAR REPTÜRE OLMAMIŞ SEREBRAL ANEVRİZMALARIN TEDAVASİNDE NÖROCERRAHİ (KLİPLEME) VE NÖROVASKÜLER CERRAHİ (KOİLİNG) YÖNTEMLERİNİN MALİYET ETKİLİLİK ANALİZİ Prof. Dr. İSMET ŞAHİN
MEHTAP ÇAKMAK BARSBAY SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE HEKİM YÖNETİCİLERİN YÖNETSEL BECERİ VE ROLLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. MUSTAFA KEMAL ÖKTEM

 

M2 Oturumu,13:00-14:20 Oturum Başkanı: Prof. Dr. ALİ TARKAN ÇAVUŞOGLU

ZÜHAL KURUL DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE KURUMSAL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Doç. Dr. AYŞE YASEMİN YALTA
İREM ÇETİN BORÇ HEDEFLEMESİ REJİMİ VE EKONOMİK PERFORMANS: POLİTİK MAKROEKONOMİK BİR BAKIŞ Prof. Dr. ALİ TARKAN ÇAVUŞOGLU
METE DİBO ALTERNATİF TEORİLER PERSPEKTİFİNDEN GELİR DAĞILIMINDA ADALET: DENEYSEL BİR UYGULAMA Doç. Dr. İBRAHİM ERDEM SEÇİLMİŞ
SİNEM YALÇIN MALI ŞEFFAFLIK İLE YÜKSEK DENETİM KURUMLARININ BAĞIMSIZLIĞI VE ÖRGÜTLENME YAPILARININ MALI PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİR PANEL VERİ ANALİZİ Doç. Dr. PELİN VAROL İYİDOĞAN
K2 Oturumu, 13:00-14:20 Oturum Başkanı: Doç. Dr. TARIK TUNCAY Danışman
MELTEM ORAL MAJÖR DEPRESYON TANISI ALMIŞ KADINLARDA KİŞİLERARASI İLİŞKİLER TERAPİSİ YAKLAŞIMINA DAYALI GRUPLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASININ PSİKOSOSYAL İŞLEVSELLİK ÜZERİNE ETKİSİ Doç. Dr. TARIK TUNCAY
SAYRA LOTFI MEME KANSERİ HASTASI YOKSUL KADIN OLMAK: BAŞETME VE SOSYAL DESTEK SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. KASIM KARATAŞ
BUĞRA YILDIRIM PEDİATRİK ASTIM HASTALARINA BAKIM VEREN ANNELERİN PSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİ İLE ASTIM YÖNETİMİ ÖZ – YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Doç. Dr. TARIK TUNCAY
SİNAN AKÇAY RUH SAĞLIĞI VE ERKEKLİK: HEGEMONİK ERKEKLİK BAĞLAMINDA RUHSAL HASTALIĞI OLAN ERKEKLERİN YAŞAM DENEYİMLERİNİ ANLAMAK Doç. Dr. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

 

M3 Oturumu, 14:40-16:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. MEHMET BAHA KARAN Danışman
ERTUĞRUL UMUT UYSAL ABD MERKEZ BANKASI POLİTİKALARINDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKE MARUZ DEĞERLERİNİN ANALİZİ Prof. Dr. MEHMET BAHA KARAN
OĞUZCAN SAMSUN ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİNDE PATERNALİSTİK LİDERLİĞİN TAKIM PERFORMANSI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİLERİ Doç. Dr. ARZU İLSEV
YILMAZ YILDIZ YERLİ VE YABANCI YATIRIMCILAR ARASINDAKİ FARKLI VARLIK DEĞERLEME MODELLERİNİN PORTFÖY YATIRIMLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Prof. Dr. MEHMET BAHA KARAN
ZÜHAL DEFNE UZUNHASANOĞLU SERMAYE PIYASISINDA FINANSAL RAPORLAMA DÜZENLEMELERİNİN ETKİLİLİĞİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. PELİN VAROL İYİDOĞAN
K3 Oturumu, 14:40-16:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. BERRİN KOYUNCU LORASDAĞI Danışman
EMİNE BALCI TÜRKİYE’DE HUKUK MESLEĞİNDE KADIN TEMSİLİ Prof. Dr. BERRİN KOYUNCU LORASDAĞI
EDA BEYDİLİ GÜRBÜZ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ KADINLARIN ANNELİK DENEYİMLERİ: ŞANLIURFA, CİHANBEYLİ VE ÇARŞAMBA ÖRNEĞİNDE BİR PANEL ARAŞTIRMASI Yrd. Doç. Dr. FİLİZ DEMİRÖZ
İREM İLALAN OECD ÜLKELERİNDE KADIN İŞGÜCÜNE KATILIMI: EKONOMİK KALKINMA VE VERGİ YÜKÜ AÇISINDAN ANALİZİ Doç. Dr. ALİ TARKAN ÇAVUŞOĞLU
GÖKHAN TOPÇU TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL POLİTİKALARIN AİLE MERKEZLİLİĞİNE BABALIK TECRÜBESİNDEN BAKMAK: ANKARA ÖRNEĞİ Doç. Dr. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

8 ARALIK 2017 CUMA

M4 Oturumu, 9:00-10:20 Oturum Başkanı: Prof. Dr. MEHMET DEVRİM AYDIN

HAKAN DULKADİROĞLU GÖNÜLLÜLÜK GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR VE DEVLET ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ: AMERICORPS ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Prof. Dr. MEHMET DEVRİM AYDIN
HİCRAN ATATANIR TÜRKİYE’DE YOKSULLUK, SOSYAL YARDIM VE SİVİL TOPLUM: HAK TEMELLİ YAKLAŞIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. KASIM KARATAŞ
UMUT YANARDAĞ TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE ÇALIŞAN SOSYAL ÇALIŞMACILARIN TOPLUMLA SOSYAL ÇALIŞMALARI DENEYİMLERİ Prof. Dr. SEMA BUZ
EMMA SAYGI DOĞRU ESKİŞEHİR’DE SOSYAL YARDIM SİSTEMİNİN YOKSULLARIN VE SYDV ÇALIŞANLARININ GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. ÖZLEM CANKURTARAN
M5 Oturumu, 10:40-12:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. HÜSEYİN ÖZEL Danışman
OSMAN İNAN ŞENSES PLATON’ DAN SMITH’E SOSYAL DÜZENİN İNŞASI Prof. Dr. HÜSEYİN ÖZEL
ABDULKADİRONAY TÜRKİYE’ DEKİ KÜRT AYAKLANMALARI VE KÜRT ULUSÇULUĞUNUN OLUŞUM VE GELİŞİMİNE ETKİLERİ Prof. Dr. ALİ ÇAĞLAR
AYŞEGÜLSAYLAM 1920-1938 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE SANAYİ VE TİCARETİN BAKANLIK DÜZEYİNDE KURUMSALLAŞMASI: KURUMSAL KURAM BAĞLAMINDA BİR İNCELEME Prof. Dr. DOĞAN NADİ LEBLEBİCİ
NESLİHAN İLARSLAN DUYGU POLİTİK PAZARLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR MODEL: 3P MODELİ Prof. Dr. BAHTIŞEN KAVAK
M6 Oturumu, 13:00-14:20 Oturum Başkanı: Prof. Dr. MÜBERRA BABAOĞUL Danışman
ESNA BETÜL BUĞDAY BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Prof. Dr. MÜBERRA BABAOĞUL
MUHAMMET SERHAT ÖZTÜRK AİLELERDE NESİLLER ARASI NORMATİF DAYANIŞMA ARAŞTIRMASI Prof. Dr. OYA HAZER
ÖZGÜR ALTINDAĞ DİYARBAKIR’DA YAŞLI OLMAK: İHTİYAÇLAR, SORUNLAR VE HİZMET BEKLENTİLERİ Prof. Dr. SEMA BUZ
DİLEK KUTLUAY İNOVASYONUN İKTİSADİ KALKINMADAKİ ROLÜ VE TEMEL BELİRLEYENLERİ Prof. Dr. HATİCE KARAÇAY
M7 Oturumu, 14:40-16:20 Oturum Başkanı: Prof. Dr. LÜTFİ ERDEN Danışman
BÜLENT GÜN TÜRKİYE İÇİN OPTİMAL AKARYAKIT VERGİSİ Prof. Dr. LÜTFİ ERDEN
OKAN YARDIMCI DÜZENLEME ETKİLİLİĞİ: TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR İNCELEME Prof. Dr. MEHMET BAHA KARAN
HÜSEYİN TAYLAN EĞEN ULUSLARARASI TİCARET VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARI, ULUSLARARASI TİCARETTE İÇERİLMİŞ KARBONDİOKSİT: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. MINOI LE
BAKİ ÜNAL İKİLİ MÜZAYEDE PİYASALARINDA FARKLI FİYAT OLUŞUM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRLMASI Doç. Dr. NACİ CANPOLAT
MESUT TÜRKAY GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKALARININ ULUSLARARASI AKTARIM MEKANİZMASI Prof. Dr. TİMUR HAN GÜR

 

Sempozyumun programına http://www.iibf.hacettepe.edu.tr adresinde bulabilirsiniz.

Puan:
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: