Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan Doktora Tezleri Sempozyumu’ düzenlemektedir.

Fakülte bünyesinde son iki yılda tamamlanan 83 adet doktora araştırmasından 41’inin sunulacağı Sempozyum sürecinde; ilgili alanlarda güncel literatürün takip edilebilmesi ve tartışmaların gerçekleştirilebilmesi için bir fırsat yaratılması hedeflenmektedir.

“M” Oturumları Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda “K” Oturumları K Salonu’nda düzenlenecektir.

M1 Oturumu,10:40-12:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. HATİCE AZİZE ERGENELİ

HALE MERİÇ KARABEKİRÇOCUK REFAHI ALANINDA ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET UZMANLARININ SAVUNUCULUK UYGULAMALARI: BİR NİTELİKSEL ARAŞTIRMAProf. Dr. SUNAY İL
FİGEN PASLICİNSEL İSTİSMARIN YASAL SÜRECİNİN, MARUZ KALANLAR, EBEVEYNLER VE PROFESYONELLER AÇISINDAN EKOLOJİK SİSTEM YAKLAŞIMINA GÖRE İNCELENMESİDoç. Dr. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA
URAL NADİRŞİDDETİN MAĞDURLARI VE TANIKLARI OLARAK KADINLARIN AİLE İÇİ ŞİDDET DENEYİMLERİProf. Dr. KASIM KARATAŞ
ANIL BOZ SEMERCİSOSYAL DESTEK VE CİNSİYETE YÖNELİK KALIP YARGILARIN STRES VE İŞ AİLE ARASINDAKİ ÇATIŞMALARA ETKİSİ: KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ FARKLILIKLARProf. Dr. HATİCE AZİZE ERGENELİ
K1 Oturumu, 10:40-12:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. YUSUF ÇELİKDanışman
MELTEM SAYGILIÜÇ FARKLI PALYATİF BAKIM HİZMET MODELİNİN KANSERLİ HASTA-HASTAYA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MALİYET-ETKİNLİK ANALİZİProf. Dr. YUSUF ÇELİK
SİNAN BULUTAİLE HEKİMLERİNİN ZORUNLU SEVK ZİNCİRİ UYGULAMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİDoç. Dr. ÖZGÜR UĞURLUOĞLU
AHMET KARREPTÜRE OLMAMIŞ SEREBRAL ANEVRİZMALARIN TEDAVASİNDE NÖROCERRAHİ (KLİPLEME) VE NÖROVASKÜLER CERRAHİ (KOİLİNG) YÖNTEMLERİNİN MALİYET ETKİLİLİK ANALİZİProf. Dr. İSMET ŞAHİN
MEHTAP ÇAKMAK BARSBAYSAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE HEKİM YÖNETİCİLERİN YÖNETSEL BECERİ VE ROLLERİNİN İNCELENMESİProf. Dr. MUSTAFA KEMAL ÖKTEM

 

M2 Oturumu,13:00-14:20 Oturum Başkanı: Prof. Dr. ALİ TARKAN ÇAVUŞOGLU

ZÜHAL KURULDOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE KURUMSAL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİDoç. Dr. AYŞE YASEMİN YALTA
İREM ÇETİNBORÇ HEDEFLEMESİ REJİMİ VE EKONOMİK PERFORMANS: POLİTİK MAKROEKONOMİK BİR BAKIŞProf. Dr. ALİ TARKAN ÇAVUŞOGLU
METE DİBOALTERNATİF TEORİLER PERSPEKTİFİNDEN GELİR DAĞILIMINDA ADALET: DENEYSEL BİR UYGULAMADoç. Dr. İBRAHİM ERDEM SEÇİLMİŞ
SİNEM YALÇINMALI ŞEFFAFLIK İLE YÜKSEK DENETİM KURUMLARININ BAĞIMSIZLIĞI VE ÖRGÜTLENME YAPILARININ MALI PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİR PANEL VERİ ANALİZİDoç. Dr. PELİN VAROL İYİDOĞAN
K2 Oturumu, 13:00-14:20 Oturum Başkanı: Doç. Dr. TARIK TUNCAYDanışman
MELTEM ORALMAJÖR DEPRESYON TANISI ALMIŞ KADINLARDA KİŞİLERARASI İLİŞKİLER TERAPİSİ YAKLAŞIMINA DAYALI GRUPLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASININ PSİKOSOSYAL İŞLEVSELLİK ÜZERİNE ETKİSİDoç. Dr. TARIK TUNCAY
SAYRA LOTFIMEME KANSERİ HASTASI YOKSUL KADIN OLMAK: BAŞETME VE SOSYAL DESTEK SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİProf. Dr. KASIM KARATAŞ
BUĞRA YILDIRIMPEDİATRİK ASTIM HASTALARINA BAKIM VEREN ANNELERİN PSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİ İLE ASTIM YÖNETİMİ ÖZ – YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİDoç. Dr. TARIK TUNCAY
SİNAN AKÇAYRUH SAĞLIĞI VE ERKEKLİK: HEGEMONİK ERKEKLİK BAĞLAMINDA RUHSAL HASTALIĞI OLAN ERKEKLERİN YAŞAM DENEYİMLERİNİ ANLAMAKDoç. Dr. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

 

M3 Oturumu, 14:40-16:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. MEHMET BAHA KARANDanışman
ERTUĞRUL UMUT UYSALABD MERKEZ BANKASI POLİTİKALARINDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKE MARUZ DEĞERLERİNİN ANALİZİProf. Dr. MEHMET BAHA KARAN
OĞUZCAN SAMSUNULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİNDE PATERNALİSTİK LİDERLİĞİN TAKIM PERFORMANSI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİLERİDoç. Dr. ARZU İLSEV
YILMAZ YILDIZYERLİ VE YABANCI YATIRIMCILAR ARASINDAKİ FARKLI VARLIK DEĞERLEME MODELLERİNİN PORTFÖY YATIRIMLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİProf. Dr. MEHMET BAHA KARAN
ZÜHAL DEFNE UZUNHASANOĞLUSERMAYE PIYASISINDA FINANSAL RAPORLAMA DÜZENLEMELERİNİN ETKİLİLİĞİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADoç. Dr. PELİN VAROL İYİDOĞAN
K3 Oturumu, 14:40-16:00Oturum Başkanı: Prof. Dr. BERRİN KOYUNCU LORASDAĞIDanışman
EMİNE BALCITÜRKİYE’DE HUKUK MESLEĞİNDE KADIN TEMSİLİProf. Dr. BERRİN KOYUNCU LORASDAĞI
EDA BEYDİLİ GÜRBÜZMEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ KADINLARIN ANNELİK DENEYİMLERİ: ŞANLIURFA, CİHANBEYLİ VE ÇARŞAMBA ÖRNEĞİNDE BİR PANEL ARAŞTIRMASIYrd. Doç. Dr. FİLİZ DEMİRÖZ
İREM İLALANOECD ÜLKELERİNDE KADIN İŞGÜCÜNE KATILIMI: EKONOMİK KALKINMA VE VERGİ YÜKÜ AÇISINDAN ANALİZİDoç. Dr. ALİ TARKAN ÇAVUŞOĞLU
GÖKHAN TOPÇUTÜRKİYE’DEKİ SOSYAL POLİTİKALARIN AİLE MERKEZLİLİĞİNE BABALIK TECRÜBESİNDEN BAKMAK: ANKARA ÖRNEĞİDoç. Dr. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

8 ARALIK 2017 CUMA

M4 Oturumu, 9:00-10:20 Oturum Başkanı: Prof. Dr. MEHMET DEVRİM AYDIN

HAKAN DULKADİROĞLUGÖNÜLLÜLÜK GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR VE DEVLET ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ: AMERICORPS ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİProf. Dr. MEHMET DEVRİM AYDIN
HİCRAN ATATANIRTÜRKİYE’DE YOKSULLUK, SOSYAL YARDIM VE SİVİL TOPLUM: HAK TEMELLİ YAKLAŞIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRMEProf. Dr. KASIM KARATAŞ
UMUT YANARDAĞTÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE ÇALIŞAN SOSYAL ÇALIŞMACILARIN TOPLUMLA SOSYAL ÇALIŞMALARI DENEYİMLERİProf. Dr. SEMA BUZ
EMMA SAYGI DOĞRUESKİŞEHİR’DE SOSYAL YARDIM SİSTEMİNİN YOKSULLARIN VE SYDV ÇALIŞANLARININ GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİProf. Dr. ÖZLEM CANKURTARAN
M5 Oturumu, 10:40-12:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. HÜSEYİN ÖZELDanışman
OSMAN İNAN ŞENSESPLATON’ DAN SMITH’E SOSYAL DÜZENİN İNŞASIProf. Dr. HÜSEYİN ÖZEL
ABDULKADİRONAYTÜRKİYE’ DEKİ KÜRT AYAKLANMALARI VE KÜRT ULUSÇULUĞUNUN OLUŞUM VE GELİŞİMİNE ETKİLERİProf. Dr. ALİ ÇAĞLAR
AYŞEGÜLSAYLAM1920-1938 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE SANAYİ VE TİCARETİN BAKANLIK DÜZEYİNDE KURUMSALLAŞMASI: KURUMSAL KURAM BAĞLAMINDA BİR İNCELEMEProf. Dr. DOĞAN NADİ LEBLEBİCİ
NESLİHAN İLARSLAN DUYGUPOLİTİK PAZARLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR MODEL: 3P MODELİProf. Dr. BAHTIŞEN KAVAK
M6 Oturumu, 13:00-14:20 Oturum Başkanı: Prof. Dr. MÜBERRA BABAOĞULDanışman
ESNA BETÜL BUĞDAYBİLİNÇLİ TÜKETİCİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASIProf. Dr. MÜBERRA BABAOĞUL
MUHAMMET SERHAT ÖZTÜRKAİLELERDE NESİLLER ARASI NORMATİF DAYANIŞMA ARAŞTIRMASIProf. Dr. OYA HAZER
ÖZGÜR ALTINDAĞDİYARBAKIR’DA YAŞLI OLMAK: İHTİYAÇLAR, SORUNLAR VE HİZMET BEKLENTİLERİProf. Dr. SEMA BUZ
DİLEK KUTLUAYİNOVASYONUN İKTİSADİ KALKINMADAKİ ROLÜ VE TEMEL BELİRLEYENLERİProf. Dr. HATİCE KARAÇAY
M7 Oturumu, 14:40-16:20 Oturum Başkanı: Prof. Dr. LÜTFİ ERDENDanışman
BÜLENT GÜNTÜRKİYE İÇİN OPTİMAL AKARYAKIT VERGİSİProf. Dr. LÜTFİ ERDEN
OKAN YARDIMCIDÜZENLEME ETKİLİLİĞİ: TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR İNCELEMEProf. Dr. MEHMET BAHA KARAN
HÜSEYİN TAYLAN EĞENULUSLARARASI TİCARET VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARI, ULUSLARARASI TİCARETTE İÇERİLMİŞ KARBONDİOKSİT: TÜRKİYE ÖRNEĞİDoç. Dr. MINOI LE
BAKİ ÜNALİKİLİ MÜZAYEDE PİYASALARINDA FARKLI FİYAT OLUŞUM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRLMASIDoç. Dr. NACİ CANPOLAT
MESUT TÜRKAYGELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKALARININ ULUSLARARASI AKTARIM MEKANİZMASIProf. Dr. TİMUR HAN GÜR

 

Sempozyumun programına http://www.iibf.hacettepe.edu.tr adresinde bulabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: