Hakkımızda

Merhabalar, bu internet sitesi sosyal hizmet ve sosyal hizmet alanlarına ilişkin haberlerin ilgili kişilere ulaştırılması amacıyla 2016 Ocak ayında yayın hayatına başlamıştır. Sitemiz hali hazırda yayınlanmış haberleri üzerinden değil yazarların kendi görüş, bilgi, beceri ve deneyimlerinden ortaya çıkan yeni, özgün haberlerin oluşturulması ve paylaşılmasını hedefler.

Özellikle:

  • Sosyal hizmet alanındaki güncel gelişmelerin sosyal hizmet bakış açısıyla değerlendirilerek ilgililerle paylaşılması,
  • Önemli gelişmelerin ilgililere doğru bir şekilde aktarılması,
  • Sosyal hizmet alanındaki gelişmelerindeki bilgi kayıplarının önüne geçilmesi,
  • Aile, çocuk, genç, yaşlı, engellilik,sosyal politika, KPSS vb. gibi konularda özgün yazıların oluşturulması ve ilgililere ulaştırılması sitemizin öncelikli amaçlarındandır.
  • Sitemizde yayınlanan haberlerin içeriği haberi siteye yazan ve ekleyen yazarlarımızın görüşünü ve fikirlerine dayanır. Aynı zamanda sitemizde yayınlanan haberlerle ilişkin sorumluluk haberi ekleyen yazara aittir.
  • Sitemizde yer alan reklamlar ve sponsor destekleri kar elde etme amacı taşımamaktadır. Reklamlardan elde edilen gelir sitenin aylık giderlerini ( alan adı, sunucu kirası , vb ücretler) karşılamak ve sitenin daha fazla geliştirilmesi, ilgililere ulaştırılması için yapılan çalışmalar için kullanılır.
  • Sitemizde yayınlanan her türlü içeriğin kanun ve kurallara uygun bir biçimde olmasına özen gösterilir. Sitemizde yer alan içeriklerde telif hakkına, bireysel uğraşılara ve etik değerlere saygı gösterilir. Lütfen aksi bir durumun olduğunu düşünüyorsanız bizimle internet sitemizin en üstünde bulunan iletişim kısmını kullanarak bizleri uyarınız.

 

İletişim Ekip ve Yazarlar Bize Katıl

Haber Gönder