SED Sürecinde Okul İle İşbirliği

SED Nedir?
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri (ASPİM) ya da Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destektir. Müracaatçılar arasında “Çocuk Parası” olarak da nitelendirilir.

Kimlere Ne Amaçla Verilir?
Sosyal destek kısmı tartışmaya açık olan SED hizmeti çocuklar üzerinden ebeveynlere verilir. Parçalanmış ailelere ya da kriz durumundaki ailelere verilen SED hizmetinin süresi tek seferlik, 1 yıllık ve 2 yıllık olmak üzere değişebilir. Verilen SED desteği ile çocukların korunmaya ihtiyacı olan çocuk statüsüne düşmemesi ya da ailenin içinde bulunduğu kriz durumunu atlatması amaçlanır. SED hizmeti verilmesindeki bir diğer amaç ise kuruluş bakımında kalan çocukların ailelerini destekleyerek çocuğun aile yanına dönüşünü sağlamaktır.

Okul İle İşbirliği
SED hizmeti çocuklar üzerinden aieye verildiği için çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimi ile ilgili bilgi alabilmek, ailenin eğitim ihmalinin olup olmadığını öğrenmek, çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemi değerlendirilerek sahip olması gereken beceriler hakkında bilgi almak amacıyla okul ile görüşülmelidir.

Çocuğun eğitim hayatı ile ilgili en doğru bilgileri sınıf öğretmenleri verebilir. Çünkü çocuklarla en fazla vakit geçiren ve en fazla gözlem yapabilme fırsatına sahip olanlar sınıf öğretmenleridir. Sosyal hizmet uzmanları okul ziyareti yaparak sınıf öğretmenleri ile tanıştıktan sonra sınıf öğretmenlerinin telefon numarasını alabilir, böylece bilgi akışını telefon üzerinden sağlayabilir.

Çocukların eğitim hayatı ile ilgili genel bilgiler alınabileceği gibi, çocuğun eğitim seviyesine ya da özel durumuna göre de bilgi alınabilir.

Genel sorular:
Çocuğun engeli var mı?
Engeli var ise özel eğitim desteği alıyor mu?
Engeli var ise kaynaştırma sınıfında mı özel eğitim alt sınıfında mı?
Okul değişikliği yapmış mı? Yapmışsa kaç defa ve nedeni?
Okul ile ev arası mesafe ne kadar?
Derse katılım sağlanıyor mu?
Okul kurallarına (giriş-çıkış, kıyafet vb.) uyum sağlanıyor mu?
Daha önce sınıf tekrarı var mı?
Ders başarıları nasıl? (şimdi ve öncesi) Ders başarısı düşük ise nedeni?
Devamsızlığı ne kadar? (Şimdi ve öncesi) Devamsızlık fazla ise nedeni?
Arkadaşları ile iletişimi sağlıklı mı?
Verilen ödevler yapılıyor mu?
Odaklanma problemi var mı?
Okula darp izi ile geliyor mu?
Hangi derslere daha fazla/daha az ilgi duyuyor?
Çocuklara harçlık veriliyor mu?
Aile veli toplantılarına geliyor mu?

İlkokuldaki bir çocuk için sorular:
Okul öncesi eğitim almış mı?
Zamanında mı okula başlamış? Başlamamışsa nedeni?
Okuma-yazmayı zamanında öğrendi mi?
Çocuğu okula kim getirip götürüyor?
Yeterli düzeyde beslenme getiriliyor mu?
Bakımı yapılmış şekilde geliyor mu?

Ortaokul öğrecisi için sorular:
TEOG sınavına hazırlık yapıyor mu?
Dersaneye, kursa, etüt merkezine gidiyor mu?
Hangi liseye gitmek istiyor?

Lisedeki bir öğrenci için sorular:
Lise türü?
Bölümü?
Üniversite sınavlarına hazırlanıyor mu?
Ne olmak istiyor?
Dersaneye, kursa, etüt merkezine gidiyor mu?

Yapılan değerlendirme sonucunda çocuk hakkında eğitim tedbiri alınmasına gerek olup olmadığına, anne ve babanın rehberlik ihtiyacının olup olmadığına, çocuğun rehberlik ihtiyacının olup olmadığına, ailenin ekonomik destek alıp almayacağına ya da almaya devam edip etmeyeceğine, çocuğun ya da ailenin farklı hizmet modellerinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına karar verilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: