ASDEP’in Bilinmeyenleri

ASDEP NEDİR?

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.

2012 yılında Kırıkkale ve Karabük illerinde pilot uygulaması gerçekleştirilen Aile Sosyal Destek Programının, 2015 yılında Sakarya, Rize, Kırıkkale ve Ankara ili Altındağ ilçesinde pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Pilot uygulamalara getirilen en büyük eleştiri, ziyaret edilecek hanelerin önceden belirlenmesi ve zaten yardımlara bir şekilde başvuru yapıp yararlanmış ailelerden seçilmesi olmuştur. Pilot uygulamalarda ziyaret edilen haneler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın veri tabanından çekilmiştir.

YÖNTEM NEDİR?

Bir kadın ve bir erkek olmak üzere iki kişilik ekipler halinde ASDEP görevlileri ev ziyareti gerçekleştirerek aile ile tanışır ve ilk görüşme gerçekleştirir. Görüşmede elde ettiği verileri tablet ya da telefona kaydeder. Ailenin ihtiyaçlarına göre aile üyeleri kamu kaynaklarına yönlendirilir. Aile ile daha sonraki görüşmelerde ise ailenin ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı, yeni ihtiyaçların doğup doğmadığı üzerine odaklanır.

SÜREKLİ ALANLARDA MI OLUNACAK YOKSA SABİT BİR YER OLACAK MI?

Sabit bir yerin de ASDEP görevlisini pasifize edeceği kaygısı taşınmaktadır. Fakat ASDEP görevlisinin sürekli alanda olması gibi bir durum gerçekçi değildir. Çünkü kişisel ihtiyaçlarını karşılamak, ev dışında da görüşme yapılacak bir ortam zorunluluğu doğması vb. nedenlerle ASDEP görevlisinin sabit bir yerinin olması gerekmektedir. Yeni alınacak ASDEP görevlileri ilk etapta Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevlendirilebilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının en fazla şubesi olan yapılanması Sosyal Hizmet Merkezleridir. (Türkiye genelinde yaklaşık 180 SHM bulunmaktadır)

ASDEP GÖREVLİLERİ HANGİ MESLEKLERDEN SEÇİLECEK?

ASDEP kapsamında görev alacak meslek gruplarının belirlenmesi konusu en başından beri sorun olmuştur. Meslek gruplarını belirlemek amacıyla asdep.org adlı web sitesinde bir anket yapılmış ve insanlar kadro yarışına sokulmuştur. ASDEP atamaları ile ilgili başından beri haberler yapılmış olması ve yapılan haberlerde alımların abartılarak ifade edilmesi (8.000 gibi) insanların umutlanmasına sebep olmuştur.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ASDEP görevlisi olarak atanacak personeli meslek elemanı tanımı içerisine giren meslek gruplarından yapacaktır. Çünkü ASDEP görevlilerinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmetlerini verebilmesi için meslek elemanı olması gerekir. Örneğin; Ekonomik desteğe ihtiyaç duyan bir aile hakkında sosyal inceleme raporu yazılması gerekmektedir ve ASDEP görevlisinin sosyal inceleme raporu yazabilmesi için meslek elemanı olması gerekir. Diğer bir neden ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ASDEP görevlilerine ciddi bir eğitim verecek olmasıdır. Eğitim verdiği grubu ASDEP tamamlandıktan sonra bakanlığın diğer hizmetlerinde kullanmak istiyorsa meslek elemanı tanımına giren meslek gruplarından atama yapmalıdır.

ALIM ŞEKLİ NASIL OLACAK?

Alınacak personele ilk etapta kadro verilmeyebilir. Verimliliğin artacağına inanıldığı için insanların sözleşmeli olarak çalıştırılması düşünülmektedir. Alımlar için merkezi atamadan ziyade her ilin kendisinin alım yapması düşünülmektedir. Yani KPSS puanı ve mülakat becerisi alımlarda etkili olacaktır denebilir. ASDEP görevlilerinin seçiminde ikamet konusu da dikkate alınabilir. ASDEP kadrolarına başvurmak isteyen kişinin tercihleri, ikamet ettiği il ve yakın iller ile sınırlanabilir ve tercih sayısı düşük (3 gibi) tutulabilir.

ASDEP GÖREVLİLERİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

ASDEP görevlilerinin maaşı 3 bin TL olacağı yönünde söylemler yer almaktadır. ASDEP görevlilerinin maaşlarının yüksek tutulmasındaki amaç kadro verilmemesi ve motivasyonun artırılmasıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: