Bir SYDV Skandalı Daha !

1097

Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na aşağıda belirtilen niteliklerde 1 (bir) Sosyal Yardım ve İnceleme  Görevlisi alınacağı duyurulmuştur. Fakat alınacak Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile ilgili  “Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Fen Bilgisi (Fen ve Teknoloji) Öğretmenliği bölümünden mezun olmuş olmak” özel şartı aranmaktadır.

Söz konusu ilan, 16 Haziran 2016 tarihinde Seyitgazi Kaymakamlığı resmi web sayfasından verilmiş olup son başvuru tarihi 23 Haziran 2016 Perşembe günüdür. Aşağıda, alınacak personel ile ilgili genel ve özel şartlar yer almaktadır.

ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak,

6) Görevin özelliğinin gerektirdiği eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

7) Bu ilanın özel şartlar bölümünde belirtilen 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

8) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 11.12.2014 tarih ve 2014/7 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların Ek-( VIII ) İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak,

9) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Fen Bilgisi (Fen ve Teknoloji) Öğretmenliği bölümünden mezun olmuş olmak.

2)  Son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3) En az 6 aydır Seyitgazi sınırları içinde ikamet etmek ve mülakatı kazanmaları durumunda Vakıf Başkanı ve Mütevelli Heyetince gerekli görülmesi halinde bu taahhüdünü gerçekleştirmek,

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

5) Vakıf Başkanı veya Mütevelli Heyeti’nin inceleme, araştırma, haberleşme, sekretarya, ulaştırma vb. konularda vereceği her görevi yapmayı taahhüt etmek ve yapmak,

6) Belirtilen görevleri yapmasına mani herhangi bir engeli olmamak,

7) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi sınıfında Vakıf Başkanı ya da Mütevelli Heyeti’nin vereceği görevleri yapma istem ve yeteneğine psikolojik ve fizyolojik olarak gerçekten sahip olduğu hususunda mülakat komisyonunun olumlu kanaatine mazhar olmak

8) Ayrıca mesleğinde deneyim sahibi olmak, muhasebe bilmek vs. gibi özellikler tercih sebebi olabilir.

9) Vakfımıza personel alımı için başvuruda bulunduğu andan itibaren başvurusu sonuçlanıncaya kadar başka herhangi bir kuruma başvuruda bulunmamış olması,

10) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımında bayan adaylar tercih edilecektir.

İlan detayları için tıklayınız: http://www.seyitgazi.gov.tr/default_b0.aspx?id=518

Puan:
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: