Cezaevlerinde Sosyolog ve Çocuk Gelişimcisi de Görev Alacak

21 Haziran 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük” ile  ceza infaz kurumlarında sosyologlar ve çocuk gelişimciler de görev yapabilecek.

Buna göre, ceza infaz kurumlarında personel ve hükümlülerin ruh, beden sağlığı ile bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek sağlayan ve müdahalede bulunan psiko-sosyal yardım servislerinde, psikolog ile sosyal çalışmacının yanı sıra sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı da görev yapacak.

İlgili Tüzük’de Yer Alan O Madde

 Psiko-sosyal yardım servisi

 MADDE 24 – (1) Psiko sosyal yardım servisi personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalarını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde, psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapar.

Disiplinleri Bir Birine Karıştırmak Yanlış

İlgili tüzük’de yer alan görev tanımlamaları ve ilgili mesleklerin tek tek görevleri tanımları yapılmış değil, bunun yerine genel ve tüm sosyal bilimleri ilgilendiren görevler tanımlanmıştır. Müdahale ve uygulamaların nitelikli meslek elamanları tarafından yapılması gereklidir. Aksi sadece sosyologların tekelinde değil tüm sosyal bilimciler için bir ödev ve görevdir. Disiplinler burada meslek çizgilerini iyi belirlemeli, bir birlerinin alanlarına çıkarlar uğruna müdahil olmaya çalışmamalıdır.Bu durum önce içinde bulunulan mesleğin bilinmediğinin en somut göstergesidir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: