İş İlanı

WYG Türkiye Sosyal Arabulucu Arıyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesine Yönelik Teknik Destek Projesi”, Türkiye’de 12 farklı ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ) yerel düzeyde 20 Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi’nin (SHKB) kurulmasına destek olacaktır. SHKB’ler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İl Müdürlüklerine bağlı yerel Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde kurulacaktır. SHKB’nin amacı, Romanların ve diğer dezavantajlı grupların sosyal içermesini desteklemek için Projenin desteği ile geliştirilen entegre hizmet sunum modelinin pilot uygulamasını yapmaktır. Proje Kasım 2017’de sona erecektir.

SHKB’nin pilot işleyişi süresince Birim şu gibi görevleri yerine getirecektir: 1) Birimlerin kurulması ve temel uygulamaların belirlenmesi, 2) Romanlar ve dezavantajlı grupların çeşitli hizmetlere ulaşmasını sağlamak için ortak kurumlarla bağlantılar geliştirilmesi, 3) Sosyal Hizmet Merkezi müracaatçılarıyla sosyal çalışma yapılması ve vaka yönetimi, 4) Romanların ve diğer dezavantajlı grupların topluma entegrasyonunu desteklemek için toplum yararına çalışma ve toplumsal gelişim faaliyetleri tasarlanması ve uygulanması, 5) SHKB için gelişim planları ve sunulan hizmetlere ilişkin planlar hazırlanması, 6) Dezavantajlı grupların sosyal durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi edinmek için araştırma çalışmalarına katılım sağlanması, 7) Romanların ve diğer dezavantajlı grupların sosyal içermesine ilişkin bilgi vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik ve faaliyet organizasyonuna katılım sağlanması.

Bu kapsamda kurulacak her bir birimde bir kişi olmak üzere Adana’da 1, Ankara’da 1, Balıkesir’de 1, Edirne’de 3, Eskişehir’de 1, Hatay’da 1, İstanbul’da 5, İzmir’de 3, Kırklareli’nde 1, Manisa’da 1, Mersin’de 1 ve Tekirdağ’da 1 sosyal arabulucu istihdam edilecektir (toplam 20 personel).

Sosyal arabulucunun görev ve sorumlulukları:
1) SHKB’nin faaliyet ve çalışma usullerinin geliştirilmesi sürecine katılmak,

2) Roman topluluklar ve diğer gruplarla irtibat kurmak,

3) Romanlar ve diğer dezavantajlı grupların sosyal durumu ve ihtiyaçlarına dair bilgi toplamak,

4) Romanlar ve diğer dezavantajlı gruplarla sosyal çalışma yapmak ve sosyal entegrasyonu geliştirmek için vaka yöneticisi olarak görev yapmak,

5) Dezavantajlı grupları güçlendirmek ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için toplum yararına projeler, farkındalık faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve etkinlikler başlatmak, tasarlamak ve bu gibi faaliyetlere katılım sağlamak,

6) Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, mesleki eğitim, sağlık ve istihdam hizmetlerinin sunumunun iyileştirilmesi için ortak kurum ve paydaş gruplarla bağlantılar geliştirmek.

Aranan Kriterler:
Nitelikler:

– İyi iletişim becerilerine sahip olmak, ekip çalışmasına yatkın olmak ve organizasyon becerilerine sahip olmak,

– Yereldeki ortamı bilmek ve bölgedeki yerel Roman topluluklarına aşina olmak,

– Türkiye’de istihdam ve sosyal politikalar konularında temel bilgi sahibi olmak,

– Tercihen sosyal çalışma, sosyoloji veya ilgili benzer bir alanda eğitim almış olmak,

– Danışan odaklı sosyal çalışma ve vaka yönetimi yaklaşımları ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak tercih sebebidir,

– Roman dillerinden birini temel seviyede bilmek tercih sebebidir.

– İngilizce bilmek tercih sebebidir.

Genel İş Deneyimi:

– Romanların ya da diğer dezavantajlı grupların geçim yollarının iyileştirilmesi konusunda toplumsal kalkınma projeleri ve benzer faaliyetlerde çalışma deneyimi tercih sebebidir.

– Dezavantajlı gruplara sosyal hizmet sunumu konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

Spesifik Deneyim:

– Romanların veya diğer dezavantajlı grupların geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik toplumsal gelişim projeleri veya benzer faaliyetlerde yer almış olmak tercih sebebidir.

Başvuru sahiplerinin, ikamet ettikleri il ile birlikte çalışmayı tercih ettikleri il ya da illeri de belirterek AB formatındaki CV’leri ve niyet mektuplarını (tercihen İngilizce) 29 Şubat 2016 tarihi saat 18:00’e kadar [email protected] adresine göndermeleri rica olunur.

İstihdam edilecek personel kurulacak bağımsız bir değerlendirme komitesi tarafından seçilecektir.

İlan linki için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: