8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresine İzinli/Görevli Olarak Katılım

481

8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresine izinli/görevli olarak katılım ile ilgili Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından açıklama şu şekildedir:

Derneğimizce 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan 8.Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresine katılacak olan meslektaşlarımız ve diğer personelin kongreye görevli/izinli olarak katılımı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 01/04/2016 tarih ve 94952863-774.01.03-44367 sayılı yazısı, Bakanlık Merkez ve Taşra (İl Müdürlükleri ve bağlı kuruluşlar) teşkilatına gönderilmiş olup sözkonusu yazıya Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı web sayfasından da (http://eydb.aile.gov.tr/duyurular/ulusal-sosyal-hizmetler-kongresi-1516-nisan-2016) ulaşılabilir.

Buna göre ASPB’nda görev yapmakta olup Kongreye Ankara ilinden katılacak meslektaşlarımız izinli sayılabilecek, Ankara dışından katılacak meslektaşlarımız da görevli (harcırahlı ve yolluklu) sayılabilecektir. Bunun için sözkonusu bakanlık yazısıyla ilgili il müdürlüğünden talepte bulunulup onay alınması gerekmektedir.

İlgilenenlere duyurulur.

SHUDER GMYK

Puan:
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: